Opłata paliwowa

Opłata paliwowa jest obliczana na podstawie hurtowych cen oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen.
Wysokość opłaty paliwowej jest aktualizowana na początku każdego tygodnia po ogłoszeniu cen przez PKN Orlen.